Home
Wir über uns
Fin. Due Diligence
Controlling
Buchhaltung
Personalvermittlung
Interimmanagement
Kontakt

Перквірка фінансового стану підприємсвта (Financial Due Diligence)

 

Все більше західноєвропейських фірм планують своє входження на ринок України через купівлю вже існуючого на ринку українського  товариства, і таким чином не проходити класичний шлях заснування представництва чи 100% дочірнього підприємства.
Це має очевидну перевагу, так як товариство вже існує на ринку, і таким чином скорочується час, необхідний для освоєння ринку.

В свою чергу, українські підприємства, засновані з метою продажу, часто зацікавлені в іноземних капіталовкладеннях, щоб отримати з однієї сторони гроші для інвестицій в заплановані модернізацію, розширення чи необхідне оновлення, фінансування яких за власні кошти або класичне кредитування часто неможливе.  

Крім того, часто виникає потреба в західних ноу-хау, або українські підприємства забезпечують собі за допомогою іноземного капіталу вихід на ринки інвесторів.

 

 
 

Достовірність української фінансової річної звітності

Для бажаючих викупити корпоративні права на все підприємство чи його частину, особливо в малих та середніх підприємствах часто виникає така проблема, що при перевірці фінансового стану підприємства наявна звітність виявляється лише відносно достовірною.

Це є результатом не лише того факту, що фінансова річна звітність складається не за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а в основному через те, що українська звітність не завжди відповідає справжньому  фінансовому стану підприємства.
Причиною цьому є те, що бухгалтерський облік, спрямований на оптимізацію оподаткування, стоїть на першому місці і тому відображення справжнього  фінансового стану підприємства зовсім небажане.
Оскільки обов’язкова перевірка бухгалтерського обліку українських товариств (ТОВ) відсутня, то це призводить до подальшого нехтування структурою бухгалтерського обліку. Хоча фінансову звітність і потрібно здавати в українські органи влади, та її зміст в основному не перевіряється .
Ще доцільно наголосити, що податковий облік суттєво відрізняється від бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік не є принципово важливим для податкового обліку.

В рамках перевірки фінансового стану підприємства, яку пропонує Оттен Консалтинг, аналізується не тільки баланс та звіт про фінансові результати, щоб показати потенційні шанси та ризики, а й надаються коментарі  до фінансової звітність таким чином, щоб відобразити справжній фінансовий стан підприємства.

 
 
 

Оцінка підприємства

На оцінку підприємств в Україні затрачається набагато більше часу в порівнянні з західноєвропейськими підприємствами. Часто відсутні деталізовані та ґрунтовні планові розрахунки, які є необхідною умовою для застосування доходного методу оцінки підприємства.  
Якщо уявлення про вартість взагалі існує, то часто воно базується при пайовому фінансуванні на потребі в інвестиціях.
Навіть встановлення реальної ринкової вартості наявних основних засобів часто викликає труднощі, так як оцінка вартості майна державними контролюючими експертами іноді показує лише відносну ринкову вартість. Це є результатом того, що за основу для оцінювання беруться часто старі, встановлені  державою показники, щоб формально відповідати вимогам. Навіть тут як і в складанні звітності видно все ще  пануючу  „Form over Substance“.

Навіть якщо виконання в такий спосіб здається не зовсім заспокійливим, в минулих роках вдалось здійснити велику кількість часткових та повних передач корпоративних прав на підприємство, не зважаючи на всі вище наведені труднощі на ринку України.
Особливо з погляду на прогресуючий розвиток ринку, часткова та повна передача корпоративних прав на підприємство набуватиме все більшої популярності як альтернатива новому заснуванню.

Otten Consulting  | info@otten-consulting.de